Przystąpienie do sieci CaliVita®
 
Regulamin przystąpienia do sieci CaliVita® jest wspólny zarówno dla zwykłych klubowiczów (konsumentów) jak i osoby, które chcą (to jest dobra wola klubowicza) aktywnie promować produkty CaliVita® , dzięki czemu mogą uzyskać jeszcze większe zniżki na produkty a z czasem nawet zarabiać na takiej promocji pieniądze.
 
 
  1. Karta rabatowa Klubu CaliVita® uprawniająca do zakupu suplemnetów diety firmy CaliVita® po cenach klubowych (hurtowych). Oświadczam, że przystępuję do Sieci Calivita® International BEZ ŻADNYCH OPŁAT poprzez zakup dowolnego produktu/ów z polskiego Cennika Złotówkowego o określonej przez Firmę, minimalnej wartości Punktów Handlowych.
  2. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/łam się z postanowieniami Regulaminu Funkcjonowania Sieci CaliVita® International. Akceptując jego treść, zobowiązuję się do jego ścisłego przestrzegania i stosowania, zarówno w moich relacjach z Siecią, jak też uprawnień Sieci w stosunku do mnie. 
  3. Przyjmuję do wiadomości, że moje członkostwo w Sieci nie stanowi żadnego stosunku pracy z Siecią CaliVita® International i nie upoważnia mnie do składania zobowiązań w jej imieniu. 
  4. Wstępując do Sieci, swoją działalność, jako osoba fizyczna, podejmuję na własną odpowiedzialność lub jako przedstawiciel organizacji, podejmuję na odpowiedzialność danej organizacji, w formach i trybie ustalonych w „Regulaminie Funkcjonowania Sieci CaliVita® International”. 
  5. Zobowiązuję się do ponoszenia wszystkich ewentualnych konsekwencji, wynikających z prowadzenia powyższej działalności oraz do przestrzegania wszystkich - mających zastosowanie do tego rodzaju działalności - przepisów prawa polskiego, w szczególności przepisów podatkowych oraz aktualnych przepisów dotyczących reklamy suplementów diety. Uchybienie tym obowiązkom skutkować bowiem będzie moją osobistą odpowiedzialnością w stosunku do uprawnionych organów, jak też osób trzecich. 
  6. Oświadczam, że nie byłem/łam Członkiem Sieci CaliVita® International lub, że od ostatniego mojego członkostwa w niej upłynęło sześć miesięcy. 
  7. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zasadę, iż w przypadku nie dostosowania swojej działalności do w/w zobowiązań lub zasad „Regulaminu Funkcjonowania Sieci CaliVita® International”, Zarząd Sieci CaliVita® International ma prawo do wykluczenia mnie z grona swoich członków, wraz ze wszystkimi skutkami ustalonymi w „Regulaminie Funkcjonowania Sieci CaliVita® International”, a wszelkie ewentualne roszczenia w stosunku do Sieci podlegają unieważnieniu. 
  8. Ponadto zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883), wyrażam zgodę na udostępnianie i przetwarzanie moich danych osobowych teraz i w przyszłości, w celach marketingowych przez firmę California Fitness Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Wojcieszynie k/Warszawy, ul.Warszawska 547. 
  9. Zgadzam się również na udostępnienie moich danych osobowych (Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) Członkowi Sieci CaliVita®, którego wybrałam/wybrałem w procesie rejestracji jako mojego Sponsora w Sieci CaliVita® International. Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych za granicę na Węgry firmie California Fitness Co. Ltd. i przetwarzanie moich danych w celach marketingowych, co wypełnia dyspozycja art. 47, ust. Ponadto zastrzegam sobie prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz do ich uaktualnienia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl